De heemtuin

De heemtuin is een soort Madurodam van het Noord-Limburgse Landschap. Hier vinden we op een geringe oppervlakte alle typen landschappen die u in Noord-Limburg kunt aantreffen. Een veengebied, stuifzand met prachtige Jeneverbessen, orchideeënrijk grasland, een oeverwal, oude Maasmeanders, een heidelandschap en akkertjes met oude granen zoals boekweit en wintertarwe.

Een bijzondere introductie op landschappen en plantensoorten die u tijden fiets- en wandeltochten kunt zien en een ideale plek om uw plantenkennis bij te spijkeren.