De stichting Jochumhof

De Botanische tuin kent een lange geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren 1799, toen op de plaats van de huidige botanische tuin een kapitaal landhuis stond. In 1933 startte de enthousiaste Pater Peter Jochum een botanische tuin om de biologieles aan de priesterstudenten van het klooster te ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen plantenzaden naar Steyl voor de tuin van Pater Jochum. Diverse deeltuinen stammen nog uit deze periode. Waar de Pater begon met zaadjes staan nu kolossale bomen, waaronder de mammoetboom met zijn opmerkelijk zachte bast. In latere perioden werd de tuin uitgebreid met een kruidentuin, een heemtuin en een mediterrane kas.

In 1971 werd het werk van Pater Jochum overgenomen door een Stichting, en werd de tuin naar hem vernoemd. In 1973 werden de heemtuin en de kruidentuin aangelegd. In 1978 volgde de Tiglientuin. Tot op de dag van vandaag zorgt de Stichting Botanische tuin Jochumhof, met een grote groep vrijwilligers uit de omgeving, voor de verschillende deeltuinen.

De Jochumhof is een stichting met een bestuur dat bestaat uit 5 personen (vrijwilligers)

Doelstelling: Het behoud en onderhoud van de botanische tuin zoals die door Pater Jochum in 1933 is opgericht.
Voorzitter; Bart Faassen
Secretaris: Paul Ewals
Penningmeester: Toine Koppers
Lid (PR en tuin-aangelegenheden): Ted van Meijel
Lid (begeleiding vrijwilligers) Janny Grootentraast

Kamer van Koophandel inschrijving: 12016802