Schenking of donatie

De tuin wordt onderhouden door zo’ n 35 vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er wordt veel werk verzet: als eerste natuurlijk het groen-onderhoud, maar ook het technische onderhoud, contacten met collega-culturele instellingen in Steyl en het organiseren van evenementen behoren tot de werkzaamheden. Zonder uw financiële steun kan de Jochumhof echter niet blijven bestaan.

Een donatie of schenking doen is voor de belastingdienst tot een bedrag van € 2208,- geheel vrij van heffingen.
Wilt u een dergelijke financiële schenking of donatie doen vul dan het formulier in. Ons banknummer is NL41RABO0150503547 t.n.v Jochumhof Steyl

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.