Tiglientuin

De Tegelse klei is 1,5 á 2 miljoen jaar geleden afgezet in een rivierengebied waar toen nog geen mensen leefden. Het klimaat van toen is vergelijkbaar met ons huidige klimaat. Ondanks de overeenkomsten in het klimaat, leefden in het Tiglien andere dieren en planten dan nu. In de Tegelse klei zijn fossielen gevonden van o.a.: stekelvarken, paarden, beren, buffels, hyena’s, apen en een hertensoort: het tegels hert. Niet alleen exotischere dieren, maar ook exotische planten vond men, zoals: rubberbomen, spaanse aak, vleugelnoot en cypressen. Het Tiglien eindigde omdat het klimaat veranderde en het kouder werd. Dit betekende het einde voor al deze exoten. Toen het klimaat weer warmer werd, konden talloze van deze soorten (voor zover ze op de wereld nog bestonden) weer in ons land leven.

In de Tiglientuin krijgt de bezoeker een indruk van het oorspronkelijke Tegelse landschap van ongeveer 2 miljoen jaren geleden.